8. De opmaak in XSLT

8. XSLT

XSLT, Extensible Stylesheet Language Transformations, is een taal om XML te transformeren naar een bepaalde weergave.
Het resultaat kan HTML, platte tekst of terug XML zijn.

Een XSLT-stylesheet is zelf ook een XML-document, maar het wordt opgeslagen met extensie .XSL

Structuur van een stylesheet

Binnen de template komt bv. een volledige HTML-pagina, van <html> tot </html>.
Overal waar een element uit het XML-document moet komen, voeg je als code in:
<xsl:value-of select="XPathPad/elementNaam" />
Zoals je aan deze code ziet, heb je XPath-expressies nodig om het pad naar het gewenste element op te nemen.

Moet een bepaald element (of verzameling nodes onder een element) een speciale opmaak krijgen, dan kan je daarvoor een template apart maken:
<xsl:template match="elementNaam">

Zo'n extra template zal toegepast worden als de XSLT-processor een element met de opgegeven naam tegenkomt in het doorlopen van het XML-document.
Anderzijds kan je zo'n template ook expliciet aanroepen vanuit een ander template: <xsl:apply-templates select="XPathPad/elementNaam" />

Een voorbeeld is bestelxsl.xml, dat getoond wordt via bestelling.xsl.

 

XML en XSL verbinden

Het programma dat een XML-document transformeert volgens een stylesheet heet een XSLT-processor.
Je kan een specifieke XSLT-processor installeren, maar voor HTML bv. kan je gewoon de browser gebruiken.

8.0. Leeg