1. Introductie

1. Introductie

XML betekent Extensible Markup Language. Het is een manier om gegevens – met hun structuur – te beschrijven in gewoon tekstformaat.
XML is gegroeid uit SGML, Standard Generalized Markup Language, wat vooral gebruikt werd in grote document management systemen.
Uit SGML groeide ook de idee voor HTML, HyperText Markup Language, de basistaal om websites te bouwen.
In HTML liggen de namen van de tags vast, in XML verzin je ze zelf.
HTML dient om de inhoud te tonen, XML dient om de inhoud te structureren.

W3C, het World Wide Web Consortium, geeft een goede omschrijving van de vele gebruiksmogelijkheden van XML.
Of we kunnen starten met de beknopte samenvatting op W3Schools.

Een XML-formaat is een op XML gebaseerde taal, met een specifieke grammatica (structuur) en vocabulaire (betekenis).

XML kan je typen met een gewone teksteditor zoals Notepad of Gedit.
XML-documenten zijn immers gewone tekstbestanden die opgeslagen worden met extensie .XML

Wil je een uitgebreider hulpmiddel, dan kan je bv. Visual Studio 2017 van Microsoft downloaden.

XML kan je valideren, controleren op geldigheid, o.a. op http://validator.w3.org of bij W3Schools.

De inhoud van een XML-document kan je tonen in een browser zoals Internet Explorer of Firefox.
Die programma's bevatten een parser die de XML-documenten inleest.

 

Een toepassing in XML

Wil je een volledige toepassing in XML maken, dan komen daar verscheidene documenten aan te pas, zoals:

Een andere manier van werken is de gegevens opslaan in XML en tonen in een webpagina met HTML, CSS en javaScript.

1.0. Leeg