6. Document Object Model

6. DOM

Een datamodel voor XML is de representatie van een XML-document in het werkgeheugen.

Een datamodel bestaat uit drie delen: de structuur van de gegevens, de relaties ertussen en de restricties (voorwaarden, regels).

Er bestaan vele datamodellen, zoals:


Het Document Object Model is een taal- en platformonafhankelijke programmeerinterface om XML-documenten te lezen.

DOM is objectgeoriënteerd: een XML-document bestaat uit een hiërarchie van nodes (knooppunten) en elke node is een object met eigenschappen en functies.

Enkele belangrijke types van nodes:

type nodeomschrijving
Documentde root van een XML-document
Attreen XML-attribuut
Elementeen XML-element
Textde tekstwaarde, gegevens, in een element of attribuut
Commentcommentaar

Verschillende programmeertalen en platformen werken met DOM op een verschillende manier.
Een veelgebruikte DOM is het model dat door JavaScript gebruikt wordt en door zowat alle browsers ondersteund wordt.

Enkele eigenschappen van een node:

eigenschapomschrijving
childNodeschild nodes van de actuele node, de parent
firstChildeerste element in de verzameling child nodes
lastChildlaatste element in de verzameling child nodes
parentNodenode die één stap hoger in de hiërarchie zit
nextSiblingvolgende element in de verzameling child nodes
previousSiblingvorige element in de verzameling child nodes
nodeNamenaam van de node
nodeTypegetalwaarde die aangeeft of de node een element, attribuut, ... is
nodeValuewaarde, gegevens, van de node

Voor een voorbeeld van XML-parsing met JavaScript, bekijk hiervan de broncode.

6.0. Leeg