2. Een XML-document

2.1. Een well-formed document

Een well-formed XML-document bestaat uit drie delen, document parts: proloog, body en epiloog.

Prolog

Body

Epilog

Nog even iets over veelgebruikte encoding, codetabellen, karaktersets:

karaktersetomschrijvinggeschikt voor
ISO-8859-1Latijns alfabet deel 1West-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Caraïben, Canada, Afrika
UTF-8Unicode, 1 tot 4 bytes grootzowat alle besturingssystemen
UTF-1616-bits Unicode Transformation Formatvanaf Windows 2000 en andere moderne besturingssystemen

Bekijk bv. dit voorbeeld en zijn broncode in Internet Explorer en Firefox om een beter idee te krijgen van een well-formed XML-document.

2.2. De opbouw van een document

Een XML-document wordt opgebouwd uit elementen.

Een element kan bevatten:

De waarde van een element staat tussen tags: <begintag>waarde</eindtag>

De naam van een element

Een leeg element kan je op twee manieren opnemen: <naam></naam> of <naam />

Commentaar neem je op zoals in HTML: <!--Dit is commentaar-->

Bij een element kan je één of meer attributen voorzien.
Die staan dan in de begintag: <elementNaam attribuutNaam="waarde">elementWaarde</elementNaam>
De waarde van een attribuut moet altijd tussen aanhalingstekens staan, zowel enkele als dubbele zijn toegelaten – maar niet door elkaar.

Speciale attributen:

Speciale tekens neem je in XML op net zoals in (X)HTML.
Klik hier voor een lijst met veelgebruikte tekens.

Een stuk met veel speciale tekens kan je als letterlijke tekst in een CDATA-sectie zetten:
<![CDATA[ tekens]]>

Enkele speciale tekens moet je in XML altijd met de respectievelijke code opnemen:

TekenCodeBetekenis
<&lt;kleiner dan
>&gt;groter dan
&&amp;ampersand
'&apos;enkel aanhalingsteken
"&quot;dubbel aanhalingsteken

Dit voorbeeld toont je de verschillende mogelijkheden.