1. PHP in een website

1.1. Wat is PHP?

PHP is een server-side scriptingtaal.
Als de gebruiker zo'n pagina opvraagt, stuurt de server de pagina eerst naar de parser, het interpretatieprogramma van de scriptingtaal.
Die parser vertaalt de pagina naar HTML en stuurt het resultaat naar de browser van de gebruiker.
Als je vanuit een browser de broncode van de pagina bekijkt, zie je daar geen PHP in, die werd al verwerkt op de server.

Een PHP-bestand (*.php) kan zowel HTML, CSS, Javascript als PHP bevatten.

PHP is open source software, gratis en met bewerkbare code dus, in tegenstelling tot zijn commerciële concurrent ASP.
PHP is het acronym voor Hypertext Preprocessor.

Meestal gebruiken we PHP in combinatie met de databaseserver MySQL, eveneens open source.
PHP zorgt dan voor de communicatie tussen de database en de website.

Om PHP ook lokaal te kunnen testen, moet je van je PC een lokale webserver maken.
Daarvoor is de combinatie Apache – PHP – MySql heel populair, maar je kan evengoed gebruik maken van IIS, Internet Information Services, de webserver die met Windows meegeleverd wordt, inclusief Manager.

De officiële site van PHP is php.net. Je kan ook een mirrorsite gebruiken, bv. be2.php.net of nl.php.net.

1.2. Installatie

Een handige combinatie om te kunnen werken met PHP en MySQL is XAMPP.
XAMPP is een cross platform webserver pakket. Het bestaat uit de webserver Apache, het databasemanagementsysteem PHPMyAdmin, de database MySQL en interpreters voor de programmeertalen PHP en Perl.

Werkwijze:

In het Xampp Control Panel zet je zonodig een vinkje aan Apache en aan MySQL en start je die services.

Even testen of alles werkt:

 1. Open je browser en typ als adres http://localhost en je krijgt normaal het welkomsscherm van Xampp.
 2. Open een teksteditor (bv. Notepad++) of je IDE (Netbeans, Eclipse, Aptana, ...) en typ volgende code:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <title>test PHP</title>
     <meta charset = "UTF-8" />
   </head>
   <body>
      <?php phpInfo(); ?>
   </body>
  </html>
 3. Sla dit bestandje op met naam test.php in map C:\xampp\htdocs.
 4. Open je browser, typ als adres http://localhost/test.php en je krijgt de uitleg over je PHP-versie.

1.3. Databasetoegang

In de vorige alinea hebben we getest of de server zelf en PHP in orde zijn.
Volgende stap: een gebruiker (user) met paswoord kiezen om de database aan te spreken.
Best voorzie je een nieuwe gebruiker, maar je zou toch allerminst 'root' van een paswoord moeten voorzien.

Nieuwe gebruiker:

 1. Klik in het Xampp Control Panel langs MySQL op 'Admin'. PhpMyAdmin start.
 2. Klik rechtsboven op de tab Gebruikers en daar, onder de bestaande gebruikers, op Gebruiker Toevoegen.
 3. Typ een naam in het tekstveld bij Gebruikersnaam (vb: student), kies 'lokaal' by host en typ een paswoord in het tekstveld bij Wachtwoord.
 4. Noteer gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je ze kan opzoeken als je ze vergeten bent.
 5. Zet een vinkje aan Globale Rechten en klik dan op de startknop onderaan rechts.

Root van een paswoord voorzien:

 1. Kies tab Gebruikers en wijzig de rechten van root@localhost: zet er een paswoord op (onthouden!).
 2. Stop de MySQL-service, open config.inc.php in de map C:\xampp\phpmyadmin en vul het nieuwe paswoord in bij $cfg['Servers'][i]['password']
 3. Start de service opnieuw; nu start je automatisch met root-met-paswoord