1. Inleiding

1.1. Waarover gaat het?

Scripts zijn stukjes programma die op de webpagina uitgevoerd worden.
Ze maken de mogelijkheden van je website uiteraard heel wat groter en brengen wat leven in de brouwerij.

Met een programmeertaal zoals Java of ActiveX kan je hele programma’s schrijven om op je site te laten draaien – als je kan programmeren.

Heel wat eenvoudiger is het gebruik van een scriptingtaal zoals JavaScript of VB-Script.
Vooral JavaScript (niet te verwarren met Java) wordt veel gebruikt en je vindt heel wat kant en klare scripts op het net. Kijk maar eens bij:

Een scripting taal wordt niet gecompileerd, maar geïnterpreteerd. Voor JavaScript betekent dit dat de browser de broncode vertolkt, interpreteert. Het werk gebeurt dus in de browser van de gebruiker en dat heet dan client-side scripting; een connectie met de server is niet nodig. Enkel als je Ajax wil gebruiken is een verbinding met de server noodzakelijk.

JavaScript werd in 1995 ontwikkeld door de programmeurs van Netscape en later goedgekeurd door de ECMA (European Computer Manufacturers Association). Dat zorgde voor een naamswijziging tot ECMAScript. Sinds juni 2011 geldt daarvoor de ISO-norm 16262 en zo is JavaScript nu gebaseerd op ECMAScript 262 Editie 7.

1.2. Een script maken

Wil je zelf acties programmeren in JavaScript? Hier volgen wat tips om je op weg te helpen.

1.3. De syntaxis

De syntaxis (grammatica) van de scripttaal JavaScript is duidelijk geregeld:

Verder mag je geen voorbehouden woorden gebruiken als namen voor variabelen of functies, zoals:
breakcasecatchcontinuedefault deletedoelsefalsefinally for nullfunctionifininstanceof newtryreturn switchthis throwtruetypeofvarvoid whilewith

1.4. Standaard output

Er bestaan verschillende manieren om inhoud vanuit JavaScript in een HTML-pagina te tonen.

Methode 1: alert()
Deze methode gebruik je om een zin in een klein waarschuwingsvenstertje te laten verschijnen, bv: window.alert("Dit is een waarschuwing!");

Methode 2: document.write()
wordt voornamelijk tijdens het testen gebruikt. Als je document.write uitvoert nadat de pagina geladen is, verdwijnt de HTML en zie je enkel de 'write'.
bv: document.write("De som is " + (5+6));

Methode 3: innerHTML
Dit is de normale manier om de output van een JavaScript-functie te tonen.
bv: in de pagina staat: <p id="demo"></p>
Dan komt in JavaScript de instructie: document.getElementById("demo").innerHTML = "Dit is proeftekst";

Methode 4: console.log()
wordt ook voornamelijk tijdens het testen gebruikt. In je browser kan je met F12, tab Console de browserconsole zichtbaar maken. Daar zie je of er iets foutliep tijdens het testen van JavaScript, maar je kan er ook zelf iets naartoe schrijven: console.log("Dit is een test");